W 2011 roku nasze Stowarzyszenie powiedziało  STOP ! dla ówczesnego gestora wyciągów narciarskich GAT w Korbielowie. Było to spowodowane brakiem  rozbudowy i modernizacji wyciągów narciarskich w  kurorcie z lat 80-tych jakim był Korbielów.

W  2018 roku właściciele gruntów mogą powiedzieć STOP ! dla obecnego właściciela wyciągów narciarskich Spółce CTE .

Od grudnia 2017r. z przerwami trwają rozmowy z  przedstawicielami Spółki CTE w celu zmobilizowania ich do  wywiązania się z umów i obietnic inwestycyjnych w naszej miejscowości . Do chwili obecnej nie przyniosło to  żadnych  pozytywnych efektów  a na ostatnie spotkaniu w Gminie Jeleśnia w dniu 29.09.2018r.,pomimo zaproszenia nie przybyli.

Od 2012 roku w ON Pilsko , której właścicielem jest  Spółka CTE funkcjonowały wszystkie wyciągi narciarskie a od 2013r. są one sukcesywnie zamykane. Wybudowany  przez  firmę Tatralift  SK , wyciąg krzesełkowy na „Buczynce” od 2014r. stoi  unieruchomiony z uwagi na brak sfinalizowania umowy.Ten właśnie wyciąg miał być największym sukcesem  Spółki CTE w Korbielowie a okazał się największy niewypałem dla CTE i wsi Korbielów.Mieszkańcy od jakiegoś czasu zaczęli mówić już Spółce CTE ,dosyć .W efekcie końcowym właściciele gruntów  zamierzają wypowiedzieć umowy dzierżaw  dla Spółki CTE  jeśli w najbliższym czasie CTE nie zmieni swojej postawy. Aby jednak było bardziej pesymistycznie  wcześniej  Spółka CTE  wypowiedziała niektóre dzierżawy dając tym samym do zrozumienia ,że nie zamierza rozwijać swojej działalności w tym rejonie a wręcz  ją zminimalizować. Czy czarny scenariusz się spełni  zależy to tylko i wyłącznie od Spółki CTE , której w 2012r nasze społeczeństwo zaufało i o  Spółkę  CTE w Korbielowie walczyło. W najbliższych dniach okaże się, czy Spółka CTE podzieli los GAT-u w Korbielowie  czy nie.