Historia powstania

Historia  powstania  Stowarzyszenia RTSiR Korbielów-Pilsko

w  trakcie przygotowania

 

 

Historia powstania  Ruchu Społecznego Obrońców Pilska

          Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki ,Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko działa  na terenie Korbielowa od 2010r. i ma na celu wspieranie  wszelkich inicjatyw zmierzających w kierunku rozwoju naszego regionu. Jednocześnie dbamy o czystość naszej miejscowości. W tym  celu organizujemy  coroczną akcję  „Czysty Potok i Czysty Szlak w Korbielowie”.  Bierzemy także udział  w innych akcjach na rzecz ochrony i czystości naszego środowiska .

Współpracujemy  z  organami samorządowymi dbając aby sprawy rozwoju turystyki ,rekreacji  i sportu w naszej gminie nie zostały odsunięte na dalszy plan.

Od dłuższego czasu  obserwowaliśmy  zastój inwestycyjny w masywie  Pilska  a to przekładało się na  brak pracy w rejonie i emigracje za nią naszych mieszkańców za granicę.

Z chwilą gdy pojawił się nowy od dawna oczekiwany inwestor i w swoich planach ujął modernizację Ośrodka Narciarskiego Pilsko na miarę Europejską ,uwierzyliśmy ,że  sprawa rozwoju naszego regionu wkrótce zostanie rozwiązana.

Niestety nasza radość trwała krótko , gdyż pojawiła się  Pracownia na rzecz Wszystkich Istot  oraz  Zespół  Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego , którzy  robią  wszystko, aby ten plan zniweczyć.

Przez w/w Pracownię  wpłynęła skarga do Prokuratury dotycząca nadużyć przez  inwestora.

W ramach protestu przeciwko takim praktykom  ekologów w dniu 29.11.2012r.powstał  Ruch Społeczny Obrońców Pilska , którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko.

Ruch ten powołał zarząd:

  • Tadeusz Sołek – Przewodniczący
  • Zbigniew Czarnik  – Z-ca Przewodniczącego

Do współpracy  zaprosiliśmy mieszkańców gminy Jeleśnia zrzeszonych w innych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach jak również osoby prywatne , którym sprawa rozwoju naszego regionu nie jest obojętna.

Nasze działania będą zmierzać w kierunku wspierania wszystkich inicjatyw  w Polsce ,które są blokowane  przez  ekologów a maja na celu rozwój naszego kraju.