Władze

Zarząd w składzie:

1/ Tadeusz Sołek – Prezes Zarządu (tel. 691788575)

2/ Wojciech Dutkowski -Wiceprezes Zarządu (tel. 663810287)

3/ Lidia Makuch – Skarbnik Zarządu

Komisja rewizyjna w składzie:

1/ Helena Czarnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2/ Piotr Waligóra – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3/  Marcin Dendys – Sekretarz Komisji Rewizyjnej