sejm 008W dniu 22 lipca 2015r. członkowie Stowarzyszenia  kolejny raz  przedstawiali problemy związane z „Pilskiem” w Sejmie RP.

Uczestniczyliśmy w debacie w Parlamentarnej Komisji ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich.

Na ręce Przewodniczącego Komisji złożyliśmy  nasze pisemne wnioski ze Strony Stowarzyszenia i RSOP.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=95