PROSIMY ABY NIE ZRYWAĆ NAKLEJEK Z URZĄDZEŃ ,KTÓRE OBJAŚNIAJĄ JAK Z NICH KORZYSTAĆ.NAKLEJONO NOWE NAKLEJKI I NOWY REGULAMIN.

 

Regulamin i Akcja 023   Regulamin i Akcja 022  Regulamin i Akcja 025

20140813_190329-3 <<                                  Regulamin i Akcja 027 <<

BYŁ TAKI                                                   JEST OBECNIE

REGULAMIN                                           WYKONANY   NOWY

PRZED ZNISZCZENIEM